Over ons

We zijn een verzameling van kritische SP-leden, (linkse) socialisten en communisten die zich door de huidige ondemocratische praktijken van de SP gedwongen voelen zich te verenigen in deze werkgroep. Het doel van de werkgroep is om solidariteit te bieden en om samen na te denken over de toekomst van het socialisme in onze regio en in Nederland. Om deze doelen te bereiken organiseren we regelmatig activiteiten.

Sinds kort hebben we ons aangesloten bij het initiatief rond Socialisten.org, het doel van deze groep is om Socialisten door heel het land samen te blijven brengen rond onze gemeenschappelijke doelen. Ongeacht of ze geroyeerd zijn of zelfs bij hele andere partijen zitten. Mede door dit initiatief zijn er nu meerdere werkgroepen en groepen Socialisten door heel het land die zich verenigen rond dezelfde doelstellingen als wij.

Het conflict

Het conflict waar we nu tegen aan lopen begon eigenlijk maar kort geleden, ROOD (de toenmalige jongerenorganisatie van de SP) stond al even op een gespannen voet met het partijbestuur door de steeds rechtsere koers die de partij ging varen. Toen uiteindelijk Lillian Marijnissen in de media de mogelijkheid open hield om met de VVD te regeren sprak ROOD zich hiertegen uit. Hierop volgden sancties, maar nog belangrijker zochten ze vervolgens naar de “aanstichters” van de problemen. Deze leken ze te herkennen in het Communistisch Platform, dat relatief veel invloed had in de jongerenorganisatie. Dit platform streeft naar een linksere koers voor de SP, en poogt dit te bereiken met stemadviezen, artikelen en scholingen. Zes leden werden geroyeerd als gevolg, waaronder de toenmalige kandidaat-voorzitter voor ROOD en een kandidaat-bestuurslid. ROOD heeft deze twee kandidaten, en andere kritische leden vervolgens met een overweldigende meerderheid verkozen. Als reactie hier op werd ROOD op afstand gezet door het partijbestuur, later kozen ze ervoor om ROOD volledig los te laten en gingen ze verder als onafhankelijke jongerenorganisatie.

Enkele maanden later zou het zogenoemde Marxistisch Forum, een discussieplatform voor SP-leden die een linksere koers voorstaat, kandidaten leveren voor de bestuursverkiezingen van de SP. Halverwege deze verkiezingen besloot de partijraad dat Marxistisch Forum en/of ROOD lidmaatschap vanaf nu niet meer was toegestaan binnen de SP. Dit betekende dus dat alle serieuze tegenkandidaten van het zittende bestuur, en de bij het partijbestuur bekende leden van de voormalige jongerenorganisatie van de SP werden geroyeerd. In totaal betreft het (tot nu toe) zo’n 100+ royementen.

En nu?

Socialisme en democratie zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Socialisme zonder democratie leid tot de Stalinistische gedrochten van weleer, en democratie zonder socialisme leid tot de wanstaltige praktijken die we vandaag de dag ervaren. Binnen de context van dit conflict betekend dit dat we dus goed moeten nadenken over de stappen die we nu moeten ondernemen.

Dit proces is nog in volle gang. Daarom roepen we elke (linkse) socialist, communist en kritische mensen op zich aan te sluiten bij deze werkgroep en hierover mee te denken. Samen staan we sterk!